Nastavení PlatímPak v Shoptet1. Instalace PlatímPak

Vyberte v Shoptet kategorii Platby doplněk PlatímPak
2. Nastavení v administraci Shoptet

PlatímPak je po instalaci automaticky konfigurován jako neaktivní. Pro aktivaci jděte do Nastavení –> Způsoby platby –> PlatímPak a nastavte parametry platby.

Nastavte viditelnost doplňku PlatímPak. Klikněte na ikonu ve sloupci Viditelnost.

V sekci Ceník nastavte limity pro platbu PlatímPak na maximální výši 25 000 Kč.

Vyplňte údaje

Zadejte údaje, které jste obdrželi od PlatímPak (VendorId, ClientId, ClientSecret). Nastavte stavy objednávek odpovídající stavům v e-shopu.

  • Schváleno – Schváleno v PlatímPak
  • Podmíněně schváleno – Čeká na schválení v PlatímPak
  • Zamítnuto – Zamítnuto v PlatímPak

Nastavení uložte pomocí tlačítka Uložit nastavení.

Vyzkoušejte testovací platbu

Výsledek můžete zkontrolovat pomocí tabulky Testovací transakce.

Přejděte do produkčního prostředí

Jakmile budete mít vyzkoušené testovací transakce, změňte testovací údaje na produkční v Nastavení. Nezapomeňte vypnout položku Testovací prostředí, jinak nebudou reálné platby zpracovány.

Zkontrolujte první reálné transakce

V přehledu transakcí můžete sledovat platby provedené pomocí PlatímPak. V tabulce jsou pro přehlednost uvedeny pouze základní údaje. Kompletní údaje o platbě můžete zkontrolovat v detailu transakce kliknutím na jednotlivou transakci – odkaz Detail.

V případě chyby platby se v tabulce transakcí u stavu žádosti objeví chyba, v detailu transakce je pak popis chyby, případně další technické informace potřebné pro analýzu a řešení problému.

3. Konfigurace platby PlatímPak

Testovací prostředí umožňuje přepnutí testovacího a produkčního prostředí brány PlatímPak. Slouží k testování správného nastavení propojení a provádění testovacích plateb.

Vyplňte údaje

Zadejte údaje, které jste obdrželi od PlatímPak (VendorId, ClientId, ClientSecret). Nastavte stavy objednávek odpovídající stavům v e-shopu.

  • Schváleno – Schváleno v PlatímPak
  • Podmíněně schváleno – Čeká na schválení v PlatímPak
  • Zamítnuto – Zamítnuto v PlatímPak

Nastavení uložte pomocí tlačítka Uložit nastavení.

Vyzkoušejte testovací platbu

Výsledek můžete zkontrolovat pomocí tabulky Testovací transakce.

Přejděte do produkčního prostředí

Jakmile budete mít vyzkoušené testovací transakce, změňte testovací údaje na produkční v Nastavení. Nezapomeňte vypnout položku Testovací prostředí, jinak nebudou reálné platby zpracovány.

Zkontrolujte první reálné transakce

V přehledu transakcí můžete sledovat platby provedené pomocí PlatímPak. V tabulce jsou pro přehlednost uvedeny pouze základní údaje. Kompletní údaje o platbě můžete zkontrolovat v detailu transakce kliknutím na jednotlivou transakci – odkaz Detail.

V případě chyby platby se v tabulce transakcí u stavu žádosti objeví chyba, v detailu transakce je pak popis chyby, případně další technické informace potřebné pro analýzu a řešení problému.